Asociación Unión del Partido Judicial de Órdenes Cultural y Recreativa

Tal como indican os propios estatutos da asociación, os seus fins son:

  • Propulsar o desenvolvemento integral da cultura física, moral e intelectual dos seus asociados.
  • Fomentar a solidariedade e relación entre os seus asociados e manter idénticos vínculos con institucións similares do país, especialmente españolas. Para o cumprimento deste fin dictan os estatutos que se deberán habilitar as instalacións deportivas, sociais e culturais que permitan os medios e recursos ao seu alcance.